Szacowany czas czytania artykułu: 2 minut

Wiele palących osób rozpoczęło swój nałóg właśnie w wieku nastoletnim. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów jest szkodliwe zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Jak tytoń wpływa na rozwój dziecka? Jakie są skutki palenia papierosów w młodym wieku?

Palenie papierosów przez nieletnich, a wpływ na układ nerwowy

Na układ nerwowy wpływa przede wszystkim zawarta w papierosach nikotyna. Substancja ta pobudza układ nerwowy, prowadzi do zmniejszenia lęku, a także do wywoływania uczucia przyjemności. Nikotyna pobudza bowiem tak zwany układ nagrody w mózgu. To wszystko prowadzi do rozwoju uzależnienia od nikotyny. Jak pokazują doniesienia naukowe, nikotyna może upośledzać funkcje układu nerwowego, co przekłada się na możliwość pogorszenia rozwoju tego układu u najmłodszych, którzy narażeni są na bierne palenie lub sami czynnie palą. Badania pokazują również, że palenie papierosów zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

Palenie, a układ sercowo-naczyniowy dziecka

Palenie wpływa niekorzystnie niemal na wszystkie układy naszego organizmu. W akapicie tym zajmiemy się wpływem palenia tytoniu na układ sercowo-naczyniowy najmłodszych. Substancje zawarte w dymie tytoniowym, w tym szczególnie nikotyna prowadzi do przyspieszenia akcji serca (w języku medycznym — do tachykardii), co od początku życia znacznie obciąża nasze serce. Co więcej, palenie tytoniu istotnie sprzyja rozwojowi miażdżycy tętnic. Miażdżyca zmniejsza ukrwienie tkanek i narządów (poprzez zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach), co z kolei prowadzi do niedotlenienia, a w konsekwencji — utrudnionego rozwoju narządów i układów organizmu dziecka.

Miażdżyca to tak naprawdę choroba ogólnoustrojowa, której najpoważniejszymi konsekwencjami jest zawał mięśnia sercowego i udar mózgu — są to stany zagrożenia życia, które mogą zakończyć się zgonem. Palenie tytoniu od najmłodszych lat przyspiesza rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego. Im wcześniej zaczniemy palić papierosy, tym wcześniej będziemy borykać się z chorobami kardiologicznymi.

Palenie tytoniu, a rozwój astmy u dziecka

Warto na koniec podkreślić, że dzieci, które narażone są na dym tytoniowy (zarówno czynnie, jak i biernie), są bardziej narażone na rozwój astmy — przewlekłej choroby układu oddechowego, która może pogarszać codzienną jakość życia. Z tego powodu należy chronić najmłodszych przed paleniem tytoniu i zwracać uwagę na ich otoczenie.

Bibliografia

  1. Jak nikotyna wpływa na nasz układ nerwowy? Polityka Zdrowotna 25/01/2021. [https://politykazdrowotna.com/artykul/jak-nikotyna-wplywa-na-nasz-uklad-nerwowy/827787],
  2. Kowalewska A.,(2010), Używanie substancji psychoaktywnych, [w:] Woynarowska B. i in., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Warszawa: PWN,
  3. A. Kowalewska, I. Tabak, Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu, Warszawa 2012. ORE.