Akademia Piękna Pielęgnacja i Kosmetyka Ciała

 1. Wszelkie usługi świadczone przez gabinet są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie www.akademiapiekna.com.pl  jak również na żądanie klienta w salonie.
 2. Skorzystanie z oferty gabinetu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Niezastosowanie się klienta naszego salonu do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego za przeprowadzony zabieg.
 4. Za wykonane usługi obowiązują ceny dostępne na stronie salonu www.akademiapiekna.com.pl
 5. Osoby  niepełnoletnie  w  wieku  13-18  lat  mogą  korzystać  z  oferty  gabinetu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 6. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 7. Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach lub alergiach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego.
 8. Każdy klient salonu który ma mieć wykonany zabieg kosmetyczny musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzi brak przeciwwskazań zabieg ten może zostać wykonany.
 9. Każdorazowo gdy zabiegi są wykonywane w serii w odstępie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 10. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 11. Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 12. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w sytuacji gdy:
  • występują jakiekolwiek przeciwskazania do wykonania zabiegu
  • przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza godziny pracy salonu
  • klient spóźni się na wizytę o co najmniej 15 minut i więcej a pracownik uzna że pozostało   zbyt mało czasu na odpowiednie wykonanie zabiegu
  • gdy klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w gabinecie innych klientów.
 13. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 14. Zasady dotyczące korzystania z karnetów:
  • karnety na serię zabiegów kosmetycznych ważne są poł roku od daty ich wykupienia. Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.
  • bony upominkowe ważne są trzy miesiące od daty zakupu, data ważności jest wpisywana na bonie przy jego zakupie. Nie ma możliwości przedłużania ważności bonu z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji losowych.
  • istnieje możliwość wymiany zabiegu zakupionego w formie bonu upominkowego na inną usługę w tej samej cenie lub droższą.
  • bony upominkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
  • w przypadku bonu upominkowego na konkretną kwotę istnieje możliwość wykorzystania go w formie kilku wizyt (pełna kwota widniejąca na bonie nie musi być wykorzystana jednorazowo).
 15. W przypadku kiedy klient nie odwoła wcześniej umówionej wizyty co najmniej trzykrotnie salon zastrzega sobie prawo do ewentualnego anulowania jego kolejnych zapisów oraz do odmowy zapisania kolejnego terminu.
 16. Klient ma prawo do złożenia reklamacji do 7 dni od wykonania usługi.
 17. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w powyższym regulaminie salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
 18. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.