Szacowany czas czytania artykułu: 5 minut

Nie jest niczym zaskakującym fakt, iż wraz z wiekiem organizm człowieka staje się coraz słabszy, a jego organy zaczynają funkcjonować coraz gorzej. Mimo, iż proces starzenia się dotyczy każdego z nas, to jego przebieg jest jednak indywidualną sprawą każdej jednostki. Zatem można wskazać, że u jednych proces ten zachodzi szybciej, a u innych z kolei wolniej. Choroby wieku starczego obejmują swym zakresem zarówno schorzenia somatyczne, jak i również te, które bezpośrednio są związane ze zdrowiem psychicznym.W Polsce jedną z popularniejszych chorób wieku starczego jest zaćma, z którą zmaga się blisko milion osób, a po 70 roku życia problem ten dotyka blisko 70% seniorów.

Czym jest zaćma?

Zaćma zwana również kataraktą to schorzenie, które może mieć zarówno charakter nabyty, jak i wrodzony. Przyjmuje się jednak, że dolegliwość ta dotyka w głównej mierze ludzi po 50 roku życia, a w szczególności seniorów. Najogólniej mówiąc jest to zmętnienie soczewki oka, które wpływa na jakość i ostrość widzenia. Przypadłość ta jest efektem występowania zaburzeń w zakresie szeroko rozumianej przemiany materii soczewki, co w konsekwencji prowadzi do utraty jej przejrzystości i elastyczności. Nieleczona zaćma może doprowadzić do całkowitej utraty widzenia lub jego znaczącego pogorszenia, co w efekcie będzie utrudniać codzienne funkcjonowanie chorego. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby po 50 roku życia systematycznie badać swój wzrok, gdyż leczenie zaćmy jest obecnie zdecydowanie łatwiejsze i mniej inwazyjne, niż w przeszłości.

Leczenie zaćmy

Mimo, iż zaćma wydaje się być skomplikowanym problemem zdrowotnym, gdyż wpływa na jakość widzenia, to zlikwidowanie tego zaburzenia okazuje się być niezwykle szybkie i praktycznie bezinwazyjne. Usunięcie zaćmy wykonywane jest podczas zabiegu chirurgicznego i trwa zaledwie jeden dzień. Z reguły pacjent zgłasza się do placówki rano, a wieczorem jest w stanie udać się do własnego domu. Operacja jest mało inwazyjna i bezbolesna. Odbywa się w znieczuleniu miejscowym, a zatem pacjent podczas zabiegu pozostaje w pełni świadomy i przytomny, jednak nie odczuwa bólu. Zabieg polega na wykonaniu małego nacięcia w zewnętrznej warstwie gałki ocznej, a konkretniej w rogówce i usunięciu naturalnej soczewki oka, a następnie zastąpienie jej soczewką wewnątrzgałkową. Po zakończeniu zabiegu oko zostaje zabezpieczone specjalnym opatrunkiem, który chroni je przed podrażnieniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi. Jego zdjęcie następuje z reguły jeszcze tego samego wieczora lub kolejnego dnia, już w domu pacjenta lub podczas wizyty kontrolnej w gabinecie lekarskim.

Zalecenia po zabiegu usunięcia zaćmy

Po zabiegu usunięcia zaćmy wskazane jest wprowadzenie znacznie bardziej oszczędnego trybu życia. Wśród głównych zaleceń wskazuje się przede wszystkim rezygnację z podejmowania różnego rodzaju intensywnej aktywności fizycznej, a także korzystania z atrakcji wodnych, takich jak basen czy sauna. Nie jest również wskazane podnoszenie ciężkich przedmiotów oraz schylanie się. Niezwykle ważną kwestią jest także unikanie pocierania oka oraz nakładania na nie makijażu, gdyż może to wywołać w konsekwencji poważne podrażnienia i spowolnić bądź też całkowicie wstrzymać proces gojenia się rany, która zlokalizowana jest na rogówce. Lekarze coraz częściej podkreślają również, że nie wskazane jest także nadmierne korzystanie z telefonu bądź telewizora, gdyż długotrwałe patrzenie na światło niebieskie wysusza powierzchnię oka. Ważne jest również to, aby pamiętać o zakładaniu okularów przeciwsłonecznych z odpowiednio wysokim filtrem przed opuszczeniem mieszkania, gdyż czynniki zewnętrze mogą negatywnie wpłynąć na proces gojenia się niewielkiej rany, jaka została na gałce ocznej po przeprowadzeniu zabiegu. Co ciekawe zabieg ten jest w Polsce refundowany, a wszystkie konieczne informacje można znaleźć w specjalnie przygotowanej „Karcie praw pacjentów z zaćmą”. Pacjenci decydujący się na takie rozwiązanie mogą sami wybrać placówkę, w której przeprowadzony zostanie zabieg, jednak wówczas nie mogą dopłacić do nowoczesnych soczewek, tak jak ma to miejsce w innych krajach europejskich.

Rekonwalescencja po zabiegu usunięcia zaćmy

Okres rekonwalescencji to czas regeneracji i gojenia się rogówki, co w efekcie doprowadza do stopniowej poprawy ostrości wzroku. Zakłada się, że pełne wygojenie się nacięcia na rogówce trwa około miesiąca, gdyż ze względu na swe niewielkie wymiary nie wymaga ono zakładania specjalistycznych szwów. Proces rekonwalescencji składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmuje pierwsze 24 godziny po zabiegu, wówczas konieczne jest, nie nadwyrężać oka oraz skonsultować się z lekarzem w celu zdjęcia opatrunku. Kolejne dni i tygodnie to już czas oszczędzania się i oczekiwania na poprawę ostrości widzenia. Co istotne, przebieg tego okresu pełni kluczową rolę dla uzyskania jak najlepszych wyników zabiegu i wyeliminowania możliwych powikłań.

Powikłania po zabiegu

Jak każda operacja czy zabieg chirurgiczny, również zabieg usunięcia zaćmy jest związany z ryzykiem rozwoju pewnych powikłań. Jednak dziś, rocznie w Polsce wykonuje się około 200 tysięcy tego typu zabiegów, a doświadczenie lekarzy oraz stosowane nowoczesne techniki sprawiają, że powikłania po zabiegu usunięcia zaćmy praktycznie nie występują. Przyjmuje się, że 99% zabiegów kończy się sukcesem, a powikłania występują zaledwie u mniej niż 1% pacjentów, którzy poddali się temu zabiegowi. Warto jednak wiedzieć, że nigdy nie ma zupełnej pewności, że one nie wystąpią lub też, że zaćma nie powróci. Wśród najczęściej pojawiających się nieporządanych efektów wyróżnia się: obrzęk spojówki, wylew podspojówkowy, wzrost ciśnienia śródgałkowego, zapalenie wnętrza gałki ocznej, nawrót zaćmy, jaskrę wtórna czy odwarstwienie siatkówki. Większość z nich jest jednak mało ryzykowna, a korzyści związane z operacją usunięcia zmętniałej soczewki w znacznym stopniu przewyższają ryzyko wymienionych powyżej, możliwych powikłań.