Szacowany czas czytania artykułu: 3 minut

W dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych umiejętności w pracy nie tylko programisty, ale i analityka IT, testera czy nawet księgowej stają się umiejętności przetwarzania danych.

W systemach IT za przechowywanie danych odpowiadają bazy danych. Bazy danych dystrybuowane przez wielkich graczy takie jak Oracle, Microsoft, ale również bazy danych z otwartym dostępem jak PostgreSQL czy MySQL. Bazy danych nie służą tylko przechowywaniu danych, ale również a nawet przede wszystkim ich przetwarzaniu. Przetwarzanie danych w bazach danych oraz ich sterowanie umożliwia język SQL. SQL czyli strukturalny język zapytań to język który pozwala wysyłać komendy do bazy danych. Przy pomocy SQL możemy np. dodać dane, usunąć rekordy czy pisać bardziej zaawansowane zapytania.

Język SQL

Zapytania pisane w języku SQL są nieraz wyjątkowo skomplikowane. Wyobraźmy sobie bazę danych klientów salonu urody, każdy z tych klientów ma już wykonane pewne zabiegi w danym terminie. Wyobraźmy sobie więc jakim problemem może być napisanie zapytania, które pozwoli wybrać klientów, którzy w najbliższym czasie potrzebować będą zabiegu poprawiającego lub korygującego po ostatnim wykonanym zabiegu.

Szkolenie SQL

Aby nauczyć się pisać tak zaawansowane zapytania SQL należy poznać przede wszystkim podstawy działania baz danych oraz składni języka. W celu poznania podstaw SQL zapraszam do skorzystania z kursu o nazwie szkolenie SQL które pozwoli podnieść poziom swoich umiejętności oraz pozwoli nauczyć się pisać zaawansowane zapytania. Dzięki temu szkoleniu poznasz podstawy składni języka zarządzania bazami danych oraz opanujesz umiejętności, które pozwolą przetwarzać dane w sposób wydajny.

Szkolenie zamknięte a otwarte?

Szkolenia SQL odbywają się na terenie całej Polski a w szczególności w takich miastach jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Gdańsk czy na terenie aglomeracji śląskiej. Szkolenia zamknięte w firmie z dedykowanym zakresem pozwoli w pełni wykorzystać możliwość nauki i rozwoju pracowników. Na szkoleniu zamkniętym nie tylko wykorzystujemy program przygotowany szczególnie do potrzeb kursantów, ale również rozwiązujemy problemy które na co dzień się pojawiają w pracy osób pracujących z bazami danych.

Inną możliwością skorzystania z szkoleń w sytuacji, gdy firma nie ma konkretnego planu lub plan szkolenia jest dostosowany do potrzeb zapraszamy do korzystania z szkoleń otwartych. Szkolenie otwarte, czyli szkolenie z góry zdefiniowanym planem. Takie szkolenia dedykujemy szczególnie osobom chcącym poznać podstawy języka SQL oraz zasad działania baz danych. W swojej szkole oferujemy wiele otwartych szkoleń prowadzonych online oraz w wszystkich największych miastach. Zapisując się na szkolenie otwarte uczeń ma możliwość podniesienia swoich umiejętności oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. W dzisiejszych firmach znajomość języka SQL jest bardzo dużym atutem pozwalającym pozyskać lepszą pracę.