Szacowany czas czytania artykułu: 3 minut

COVID-19 zdominował cały świat. To temat nr 1, którym żyjemy wszyscy. Obostrzenia związane z koronawirusem dotyczą każdego z nas. Obecnie, w wielu sytuacjach konieczne jest wykonanie testu na obecność wirusa w organizmie. Jakie są rodzaje testów i o czym należy pamiętać? Czy przed planowaną podróżą test jest konieczny?

Rodzaje testów na SARS Cov-2

Testy na SARS COV-2 dzielimy zasadniczo na 3 podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich jest badanie genetyczne z materiału pobranego z wymazu z nosogardzieli. Drugim rodzajem testu jest test antygenowy z materiału z wymazu pobranego z nosogardzieli. Trzecim rodzajem badania pod kątem obecności koronawirusa jest badanie krwi żylnej na obecność przeciwciał.

Badania, które wykonywane są metodami molekularnymi realizowane są w punktach wymazowych. Szczególnie rekomendowaną przez WHO metodą wykrywania COVID-19 jest badanie RT-PCR. Jeżeli w wyniku tego badania otrzymamy wynik pozytywny, a jednocześnie zauważamy typowe objawy kliniczne, mamy pewność, że COVID-19 występuje w organizmie. Należy pamiętać, że o ile wynik dodatni w znacznej większości przypadków oznacza obecność wirusa, o tyle wynik ujemny nie zawsze wyklucza zakażenie. Test antygenowy wykonuje się w pierwszych 5-7 dniach występowania objawów zakażenia. Test tego rodzaju ma niższą czułość niż test RT-PCR, którego czułość jest o wiele wyższa. Test antygenowy jest jednak tańszy i krócej oczekuje się na jego wynik.

Badania serologiczne mają na celu zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstają w organizmie, jeśli ten miał kontakt z wirusem. Testy tego rodzaju nie służą do potwierdzenia bądź wykluczenia zakażenia, a jedynie do stwierdzenia, czy organizm zetknął się już z wirusem i zaczął wytwarzać przeciwciała.

Test z zaświadczeniem dla podróżujących- co należy wiedzieć?

Wiele krajów wymaga obecnie okazania się zaświadczeniem lekarskim o negatywnym wyniku testu na COVID-19 przy przekraczaniu granicy. Zanim więc wjedziesz do innego kraju, koniecznie upewnij się, czy nie wprowadził on takiego obowiązku, a do tego jakie badania i z jakim okresem ważności są wymagane. Najbezpieczniej jest śledzić na bieżąco zalecenia polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wszelkie informacje na stronach rządowych danych krajów.

Jeżeli potrzebujesz wyniku jak najszybciej, możesz wykonać szybki test antygenowy jakościowy z wynikiem w języku angielskim czy niemieckim. Pamiętaj, by sprawdzić, czy dany kraj stawia jakiekolwiek wymagania odnośnie miejsca wykonania badania czy jego rodzaju.

Pierwszy na rynku test ilościowy na obecność wirusa SARS-CoV-2 z zaświadczeniem dla podróżujących do Wielkiej Brytanii polega na pobraniu wymazu z nosogardzieli. Po uzyskaniu wyniku, zaświadczenie lekarskie jest dostępne online. Test jest przeznaczony dla osób, u których wystąpiły objawy COVID-19 w ciągu ostatnich 10 dni, gdyż antygen wykrywalny jest w próbkach w ostrej fazie zakażenia. Pozytywny wynik tego testu jest jednoznaczny z wykryciem obecności zakaźnych cząsteczek wirusa. Jeżeli pozytywny wynik zostanie uzyskany od osoby, która miała kontakt z chorym lub przejawia objawy COVID-19, nie jest wymagane potwierdzenie wyniku metodą real time RT-PCR. Jeżeli po wykonaniu badania otrzymamy wynik negatywny, nie wyklucza on zupełnie infekcji SARS-CoV-2. Jeśli istnieją jakiekolwiek podejrzenia odnośnie zakażenia pomimo negatywnego wyniku testu, należy wykonać test weryfikujący metodą real time RT-PCR.

Jak przygotować się do testu?

Przed wykonaniem badania nie stosuj żadnych płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania, a przed pobraniem wymazu przepłukaj usta wodą. Pamiętaj by mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, a konkretnie jego numer i serię. Okazanie tych danych jest konieczne do wystawienia zaświadczenia. Test powinien być wykonany rano, po przepłukaniu ust wodą lub po upływie 3 godzin od ostatniego posiłku. Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://diag.pl.